تبلیغات
*~*~*~عشق و دوستی*~*~*

Wel Come To SaMaN Niazy.com

*~*~*~عشق و دوستی*~*~*

:[معرفی , ]

<:P:> 

Always remember

to forget

the things

that made you sad

‌but never forget

to remember

the things

that made you glad <:P:>  <:P:>همه به یاد داشته  باش                                                                                                                           <:P:>تا به فراموشی بسپاری <:P:>انچه را که اندوهگینت می سازد

<:P:>اما....

<:P:>هرگز فراموش مکن

<:P:>به یاد داشته باشی انچه شادمانت می سازد.

<:P:> 

<:P:> 

نوشته شده در یکشنبه 22 آذر 1383 و 11:12 ق.ظ توسط سامان

ویرایش شده در - و -Powered by SALAR ◄┤